Foto:

Natuurherstel in Engbertsdijksvenen

Door De Koerier

Verbeteren waterhuishouding

Engbertsdijksvenen is één van de 24 Overijsselse Natura 2000-gebieden waar de komende jaren grootschalig wordt gewerkt aan het versterken van de natuur, waardoor meer economische ontwikkelruimte vrijkomt. Een bestuurlijke delegatie van betrokken organisaties bracht afgelopen vrijdag een bezoek aan het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen waar het natuurherstel in volle gang is.

Twenterand - De maatregelen in het gebied Engbertsdijksvenen zijn grotendeels gericht op het verbeteren van de waterhuishouding en het herstellen en behouden van de habitattypen actief en herstellend hoogveen. Te lage grondwaterstanden zorgen voor een afname van de kwaliteit van de bijzondere natuur.

LTO Noord is bestuurlijk trekker van het gebiedsproces. Bijzonder in Engbertsdijksvenen is dat ook bewoners, grondgebruikers en een landgoedeigenaar vertegenwoordigd zijn in de bestuurlijke adviescommissie. LTO-bestuurder Klaas de Lange: "Alleen door in gesprek te blijven met direct belanghebbenden kunnen we komen tot een afgewogen pakket aan maatregelen." Tijdens het werkbezoek werd dan ook het gesprek gevoerd met een bewoner en een grondeigenaar over hun ervaringen.

In het veld informeerde Herman Brink van Staatsbosbeheer de bestuurders over de uitvoering van de maatregelen binnen het bestaande natuurgebied. Dit jaar wordt ruim 700 hectare berkenopslag verwijderd. Voor het herstel van het hoogveen is de aanwezigheid van water belangrijk, terwijl de aanwezige bomen juist veel water verbruiken. Herman Brink: "Deze maand is begonnen met de uitvoering, waarbij we rekening houden met de natuur en de omgeving. Contact met de omgeving is voor ons belangrijk om uitvoering van maatregelen goed voor te bereiden."

De werkbezoeken van gedeputeerde Hester Maij aan de Natura2000-gebieden in Overijssel maken deel uit van een unieke aanpak. Veertien Overijsselse organisaties zetten zich in om een nieuwe balans te vinden op het terrein van economie en ecologie. Overleg en samenwerking staan centraal.

Meer berichten