Staatsbosbeheer geeft een infoavond over de Engbertsdijksvenen in Langeveen.
Staatsbosbeheer geeft een infoavond over de Engbertsdijksvenen in Langeveen. (Foto: )

Infoavond Engbertsdijksvenen

Staatsbosbeheer houdt op donderdag 31 januari een informatieavond over de werkzaamheden in de Engbertsdijksvenen. De bijeenkomst wordt gehouden in Zaal Waaijer aan de Hardenbergerweg 275 en om begint om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Langeveen - Tijdens de infoavond komt de voortgang van de kapwerkzaamheden en de lopende onderzoeken aan de orde. Piet Verdonschot geeft als muggendeskundige een toelichting op de eerste monitoringsresultaten.

Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de maatregelen voor de volgende uitvoeringsfase, zoals het dempen van sloten en het herstellen en aanleggen van een aantal kades en dammen (compartimenteren). Deze zijn voorzien ten behoeve van het herstel van het hoogveengebied. Ook worden de bezoekers meegenomen in de zoektocht naar geschikte depotlocaties. Voor het stellen van vragen is ruimte deze avond.

De werkzaamheden in de Engbertsdijksvenen zijn in volle gang. Aan de noord- en oostzijde verandert het van een dicht begroeid terrein in een open hoogveenlandschap. Het verwijderen van berkenopslag en bomenkap zijn maatregelen die nodig zijn om het hoogveen te herstellen. Ook het vasthouden water is een issue. Aanmelden voor de infoavond kan via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

Meer berichten