Foto:

Veel animo voor wonen in Zuidmaten Oost

Den Ham - De foto geeft een beeld van de grote belangstelling die er is voor kavels op de nieuwe wijk Zuidmaten Oost fase 3 in Den Ham. Ruim honderd bezoekers kwamen op de infoavond in De Smithoek af. Mensen die een woning zoeken in Den Ham of in één van de andere dorpen in Twenterand kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij de gemeente Twenterand via 0546-840 668 of 0546-840 669. Zie ook www.twenterand.nl/bouwkavel.

Meer berichten