CAV Den Ham maakte de jaarrekening op.
CAV Den Ham maakte de jaarrekening op. (Foto: )

Tevreden klanten staan voorop bij CAV Den Ham

Den Ham - De leden van CAV Den Ham hebben de jaarrekening 2018 vastgesteld. De nieuwe directeur-bestuurder Harry Grooters gaf een toelichting op de gerealiseerde cijfers en belangrijke ontwikkelingen. Ook werden twee nieuwe commissarissen benoemd: Armando Dood uit Den Ham en Ewald Stamsnieder uit Geesteren.

Net als 2017 was ook 2018 voor de coöperatie zowel financieel-economisch als organisatorisch een moeilijk en zwaar jaar. Maar ondanks de tegenwind kon dankzij optimale samenwerking in het team de belangrijkste focus "gewoon" worden gerealiseerd: namelijk het maken van kwalitatief goed voer en het geven van persoonlijk en deskundig advies. Dat is waar het bij CAV Den Ham echt om draait. En dit komt tot uitdrukking in goede prestaties bij tevreden klanten, aldus CAV Den Ham.

De totale mengvoerafzet bleef met 105.000 ton stabiel. Het aantal leden is gedaald, maar "werk voor derden" nam toe. Door hogere inkoop- en bedrijfskosten werd 2018 met een negatief financieel resultaat afgesloten. Desondanks is CAV Den Ham nog steeds een gezonde coöperatie met een uitstekende solvabiliteitspositie, dus een gezonde financiële basis, aldus CAV Den Ham. De commissarissen Erik Visscher, Martijn Timmermans en Herbert Noordman namen afscheid.

Meer berichten