Blije gezichten bij het nieuwe convenant.
Blije gezichten bij het nieuwe convenant. (Foto: )

Praktijkondersteuning Jeugd GGZ Twenterand gaat door

De praktijkondersteuning Jeugd GGZ in de huisartsenzorg wordt verlengd. Daarmee krijgt de pilot om jongeren tot 23 jaar die niet lekker in hun vel zitten een vervolg.

Twenterand - Vorige week maandag is het nieuwe convenant POH Jeugd GGZ ondertekend. Hiermee krijgt de pilot na twee succesvolle jaren een vervolg.
Doel van de praktijkondersteuner huisarts (POH) is om kinderen en jongeren (tot 23 jaar) snel en gerichte lichte ondersteuning te kunnen bieden wanneer zij niet lekker in hun vel zitten.
De afgelopen twee jaar is gebleken dat dit bijdraagt aan het verminderen van de doorstroom naar meer complexe en dus duurdere zorg. Het tekenen van de overeenkomst onderstreept de bijzondere samenwerking tussen de huisartsen, GGD Twente en de gemeente Twenterand op dit vlak.

De inzet van praktijkondersteuners Jeugd GGZ in de huisartsenzorg kan helpen om te voorkomen dat kinderen en jongeren met beginnende klachten daar te lang mee blijven zitten. Door snel en op maat lichte ondersteuning te bieden, kunnen ergere klachten wellicht voorkomen worden. Dat leidt tot een win-win-win situatie, zo stelt de gemeente. "Kinderen en jongeren krijgen sneller hulp op maat, ouders krijgen serieuze hulp en aandacht wanneer zij zich zorgen maken over hun kind en huisartsen hebben meer mogelijkheden om jeugdigen te helpen wanneer zij ergens tegen aan lopen.''

Uit de cijfers blijkt dat de toestroom van jeugdigen naar de POH'ers blijft stijgen. "Huisartsen, maar ook andere partners uit het voorliggende veld, maken gebruik van de POH'ers'', zo bericht de gemeente. "Daarnaast zien we dat de POH'ers een groot aantal trajecten zelfstandig afsluiten zonder een doorverwijzing naar tweedelijns zorg te adviseren. Om de ingezette veranderingen meer structureel door te kunnen voeren, wordt de pilot POH Jeugd GGZ verlengd tot eind december 2022. Hierdoor kunnen we jeugdigen zo dichtbij mogelijk zorg blijven bieden.''

Alle deelnemende partijen zijn enthousiast over de pilot en de resultaten. Wethouder Mark Paters heeft namens de gemeente Twenterand het convenant ondertekend: "De resultaten van de eerste twee jaar zijn veelbelovend. Met een praktijkondersteuner kunnen we daadwerkelijk jongeren helpen voordat zaken uit de hand lopen en intensieve trajecten gestart moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat we dit de komende 2,5 jaar nog verder kunnen brengen."

In Twenterand zijn twee praktijkondersteuners voor 16 uur per week beschikbaar.

Meer berichten