De volleybalclub HVC, zwembad De Groene Jager en muziekvereniging Juliana, geflankeerd door de bestuursleden Aljo Bonte en Anja Bosch namens het HOC.
De volleybalclub HVC, zwembad De Groene Jager en muziekvereniging Juliana, geflankeerd door de bestuursleden Aljo Bonte en Anja Bosch namens het HOC. (Foto: )

Hammer Ondernemers blijft een stabiele club

Den Ham - In 1995 is op initiatief van voetbalvereniging Den Ham het Hammer Ondernemers Collectief opgericht. Doelstelling van het HOC is het financieel ondersteunen van vv Den Ham. Behalve die ondersteuning schenkt het HOC aandacht aan jubilea en andere hoogtepunten van overige sportverenigingen en culturele verenigingen binnen het dorp Den Ham. Tevens wordt middels het organiseren van verschillende informele activiteiten getracht de band tussen de deelnemende bedrijven en haar vertegenwoordigers te versterken. Al ruim 23 jaar is het HOC een stimulerende kracht binnen de Hammer gemeenschap, stelt Jan Bosch. "Natuurlijk voor de vv Den Ham, maar ook voor overige verenigingen. Al die jaren door is het ledental vrij stabiel gebleven, rond de 70 leden, iets wat gerust uniek mag worden genoemd. Opnieuw een voorbeeld waar een klein dorp groot in kan zijn. Saamhorigheid en verbinden, dat zijn de twee hoofdcomponenten binnen het HOC en natuurlijk een stuk gezelligheid. Ook dit jaar werden er weer vele clubs en verenigingen verblijd met een bijdrage namens het HOC.'' Daarnaast werden er bijdragen verstrekt aan de Midzomeravond, de badmintonvereniging, de ouderenreis, de herdenking Les Knights en de bus voor de dagbesteding Carint Reggeland.

Meer berichten