Drie oud-brandweerlieden geven op 28 augustus een bijzondere lezing in het Historisch Museum Vriezenveen.
Drie oud-brandweerlieden geven op 28 augustus een bijzondere lezing in het Historisch Museum Vriezenveen. (Foto: )

Een lezing van oud-brandweerlieden

Door Hans Assink

Als extra bij tentoonstelling

De expositie "650 jaar brandweer" in het Historisch Museum Vriezenveen loopt al vanaf april en is nog te zien tot eind september. Als extra wordt er op woensdag 28 augustus een lezing gegeven door drie oudgedienden van de brandweer. Zij geven een toelichting op de expositie en komen met persoonlijke verhalen. "Deze mensen kunnen fantastisch mooie verhalen vertellen. Niet alleen mooi, maar ook aangrijpend'', zegt Constant Buursen.

Vriezenveen - Bij de inrichting van de tentoonstelling heeft de brandweer de belofte gedaan om drie oudgedienden een lezing te laten verzorgen, zo stelt Constant Buursen. Hij is blij met de lezing. ''Brandweer zijn is een emotioneel vak en dat wordt weerspiegeld in de verhalen die de oudgedienden kunnen vertellen'', zegt Buursen. Welke drie ervaren brandweerlieden de lezing gaan geven weet de Vriezenvener nog niet. Wel dat ze onder meer assistentie hebben verleend bij de vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000. Ook de werkzaamheden op de N36 zullen ter sprake komen. "Op de bekende dodenweg is de brandweer vaak in actie gekomen. Ze hebben van alles meegemaakt.''

Voor die verhalen is op 28 augustus extra aandacht. "Bij de brandweer maken de leden vaak heftige dingen mee. Dat is ook de reden dat de brandweer na het uitrukken kan napraten in het "bluscafé" dat na de laatste verbouwing van de brandweerkazerne daar aanwezig is. De drie oudgedienden zullen allerlei wederwaardigheden rondom hun vak vertellen en hopen op discussie en vragen, zodat het publiek betrokken wordt en het niet alleen een informatieve, maar ook een interactieve avond wordt.''

De brandweer Vriezenveen is een hecht team, weet Buursen. "Dat heeft Bert Sluijer ervaren tijdens de voorbereiding van de expositie "650 jaar brandweer" in Vriezenveen in het Historisch Museum.'' De expositie blijft nog tot eind september. "De tentoonstelling wordt redelijk goed bezocht'', zegt Buursen.

Bijzondere voorwerpen in de expositie zijn een originele brandspuit uit 1880, die naar alle waarschijnlijkheid in 1905 dienst heeft gedaan bij het blussen van de grote brand in Vriezenveen, waarbij het halve dorp werd verwoest. En een handgeschreven ooggetuigenverslag van elf pagina's over die brand. "Over wat er allemaal gebeurde'', zegt Buursen.

Verder staat er een oude "brandweerfiets" en andere oude uitrustingsstukken. Ook is er een groot blok weggeslingerd beton uit de vuurwerkramp in Enschede in het jaar 2000 te zien, waarbij de brandweer Vriezenveen assistentie verleende. Er zijn verhalen en foto's van het duikteam en van het team dat helpt bij zware ongevallen, bijvoorbeeld op de N36. "Bert Sluijer heeft tijdens de voorbereiding van de expositie vele bijzondere verhalen gehoord en die verhalen zijn meegenomen in de expositie'', zegt Buursen.

De lezing op 28 augustus begint om 19.30 uur, met een inloop vanaf 19.00 uur. De entree is 5 euro en dat is inclusief koffie met cake.

Meer berichten