Terug in de tijd bij het Historisch Schouwspel kost 7,50 euro, kinderen tot en met 16 jaar gratis.
Terug in de tijd bij het Historisch Schouwspel kost 7,50 euro, kinderen tot en met 16 jaar gratis. (Foto: )

Hammer Historisch Schouwspel gaat terug naar 1785

  Cultuur

Door De Koerier

De Vereniging Historisch Schouwspel brengt op zaterdag 7 december rondom de historische brink weer een een Historisch Schouwspel2019 met wintermarkt. De titel van de zeventiende editie luidt: 'Van Keezen en Ezels'. "We gaan deze keer terug naar het jaar 1785'', zegt secretaris Hans Ridderinkhof. "Een roerige tijd in de vaderlandse geschiedenis die ook in Den Ham niet zonder reuring voorbij ging.''

Den Ham - In de crisis kwam een nieuwe politieke groep naar voren; de burgers die tot dan toe nauwelijks een stem hadden gehad in het lands- en stadsbestuur, zo meldt Hans Ridderinkhof. "Ze hielden de stadhouder verantwoordelijk voor de crisis waarin het land was beland. Deze kritische burgers noemden zich 'Patriotten'. Beide kanten, Oranjegezind en Patriotten, maakten volop gebruik van het politieke pamflet, de 'Social Media' van die tijd. Daarin worden Patriotten vaak afgebeeld als Ezels en ook de Keeshond wordt gebruikt als symbool voor de Patriot.''

De Hammenaren zijn Oranjegezind en moeten niets hebben van de Patriotten, weet Ridderinkhof. "In 1785 rijden vlak na de jaarwisseling twee Deventenaren Den Ham binnen. Zij willen een Vrijcorps stichten, maar worden al gauw opgemerkt door de Hammenaren. Een kind roept; 'Vivat Oranje' en nog diezelfde avond trekt een grote groep Hammenaren met hooivorken, fakkels en een snaphaan naar huize Mennigjeshave, net buiten Den Ham. De volgende dag trekt het hele gezelschap zelfs naar kasteel Eerde. Zo werden deze gebeurtenissen beschreven door baron Van Pallandt vanuit kasteel Eerde in een lange brief naar zijn neef in het landsbestuur. De Oranjegezinden wilden een tegenbeweging tegen de Patriotten en zochten daartoe steun bij de Baron. De Baron kan de boel maar ternauwernood sussen en brengt zijn ongerustheid daarover bij zijn neef onder de aandacht. Rond die tijd wordt de bekende politicus Van Marle, een Patriot, opgewacht door 26 sterke, jonge Hammer mannen en durft vervolgens niet te spreken in buurstad Ommen.''

In Zwolle wordt in maart/april 1785 een voerman van de patriotten een mes tussen de ribben gestoken door een Hammenaar, die daarbij roept: 'verdomde patriotten!', zo gaat Ridderinkhof verder. "Er is bekend dat de dominee, Ten Noever, en de rijke brouwer, Jan Brouwer, patriottistisch waren. De Hammenaren moesten daar echter niets van weten. Er is zelfs een groep Hammenaren met oranje linten de kerk binnen gekomen. Deze gebeurtenissen worden in de brief van de Baron omschreven. De onrust is groot en mede door deze brief bereiken de gebeurtenissen in Den Ham de landelijke dagbladen. Men is bang voor een grotere, landelijke opstand of zelfs burgeroorlog. Men houdt het hart vast.''

Meer berichten