Foto:

Mest is nodig voor de aardappelen in 1938

  Historie

Kloosterhaar – Uit het Dorpsarchief: Op deze foto uit 1938 is de heer Biewenga bezig in de aardappelen op zijn pas ontgonnen land. Het ontgonnen, schrale land moest goed worden bemest om daar een oogst vanaf te kunnen halen. Een spreuk van Constantijn Huygens (1596-1687) uit 1656 luidde 'De misch (stalmest) en is geen heilicheit. Maer doet mirakel waerse leit' en werd in steen in de voorgevel van zijn schuur vastgelegd!

Meer berichten