Joke van Nijen uit Hellendoorn.
Joke van Nijen uit Hellendoorn. (Foto: )

Deltaplan

  Politiek

Deltaplan

Joke van Nijen is bestuurslid van Waterschap Vechtstromen. Een monoloog. "Ik heb me de laatste twee jaar vooral gericht op wat we zelf kunnen doen aan een goed waterklimaat. Het belang van de waterschappen wordt nogal eens onderschat, maar dankzij de waterschappen houden we onze waterlopen onder controle en dat betekent voldoende schoon water zonder gevaar op overstroming. Lag in het verleden de nadruk om het water op een veilige manier af te voeren naar IJsselmeer en Noordzee, nu ligt het accent steeds meer op het water te bewaren daar waar het valt. Dit is heel hard nodig omdat de klimaatveranderingen veel sneller gaan dan was berekend en het weer extremer wordt. De hete zomer van 2018 is mede het gevolg van de klimaatsveranderingen. Vooral de laatste tijd staat dit volop in de belangstelling, onder andere door de actie van de Zweedse scholiere Greta Thunberg, die met haar stakingen duizenden andere scholieren in beweging heeft gebracht - gelukkig ook in ons land. Ik deel de zorg van onze jeugd; er moet veel en snel gebeuren om te voorkomen dat er binnen afzienbare jaren niet meer te leven valt op deze planeet. Omdat wij als Nederland aan het eind van de waterlopen zitten, zullen we steeds een paar stappen verder moeten zijn dan onze buurlanden. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is opgenomen wat wij moeten doen om de waterveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen en hoe we de nadelige gevolgen van droogte kunnen beperken.''

Meer berichten