Jannes Vossebelt uit Rijssen. Foto: F. Kayim
Jannes Vossebelt uit Rijssen. Foto: F. Kayim (Foto: FG Kayim)

'Wijs met Water'

  Politiek

'Wijs met Water'

Jannes Vossebelt en Henk Morsink zijn kandidaten op de SGP-lijst voor de verkiezingen van Waterschap Vechtstromen. Hun verhaal: "Een veelgehoorde vraag is, wat doet dat waterschap nou eigenlijk? Nou, zorgen dat u droge voeten houdt en dat er voldoende zoet water gebufferd wordt. Wij vinden ook dat er een uniforme en evenwichtige belastingheffing dient te zijn. Wat steeds belangrijker wordt, hoe gaan wij met onze medicijnresten om? De techniek om die resten uit het afvalwater te halen is zo duur, dat je zelf de vraag mag stellen, is het wel haalbaar en betaalbaar. Daarom: aanpakken bij de bron en de overgebleven medicijnen inleveren bij de apotheker. Verder zijn wij voorstander van meer schooleducatie over het waterschap. Het is ook noodzakelijk dat de natuurkwaliteit meegewogen wordt in het beheer van het watersysteem, zodat ook onze burgers kunnen genieten en daar waar het mogelijk is de paden langs de waterlopen openstellen voor het publiek. Wij vinden ook dat de cultuurhistorische boten in de vaart dienen te blijven. Zij mogen geen hinder ondervinden van het weghalen van stuwen, die vervangen worden door vistrappen. Wat nog belangrijker is, zijn de agrariërs, die er in grote mate hinder en ook wel schade van ondervinden. De SGP is immers een partij, die voor en met de agrariërs optrekt. Zij zijn onze voedselproducenten en daar dienen wij zuinig op te zijn. Daarom vinden wij dat de agrarische sector leidend dient te zijn.''

Meer berichten