Bestuurslid Fenny Bernhardt heeft een bloemetje voor Marinus Olthuis voor zijn 40-jarig lidmaatschap.
Bestuurslid Fenny Bernhardt heeft een bloemetje voor Marinus Olthuis voor zijn 40-jarig lidmaatschap. (Foto: Erwin Heuver)

Vroomshoopse Boys groeit en houdt ambities

  Sport

Door De Koerier

De benoeming van een erelid, het installeren van een nieuwe secretaris, de plannen voor een nieuw clubhuis en de verdere invulling van het opleidingsplan Gezonde Ambitie. Het kwam allemaal aan bod bij de jaarvergadering van Vroomshoopse Boys. De voetbalclub groeit.

Vroomshoop - De jubilerende, 75-jarige voetbalvereniging Vroomshoopse Boys hield op woensdagavond 25 september in een volgepakt clubhuis 't Flierhuus haar jaarvergadering. Voorzitter Edward Olthof refereerde aan de volop geslaagde jubileumviering. Penningmeester Chantal Nevenzel had de rekening en begroting in balans en kon zwarte cijfers presenteren.

"Kenmerkend voor Vroomshoopse Boys is dat er bewust een bedrag is vrijgespeeld voor de verdere invulling van de Gezonde Ambitie, het opleidingsplan van de club'', zegt Hans Nieboer, die zelf tot erelid werd benoemd. "Ook de jeugdcommissie, de sponsorcommissie, de supportersvereniging en het stichtingsbestuur van de kantine kenden een financieel voorspoedig jaar.'' De club groeit volop, heeft momenteel zo'n 875 leden en de pakweg 40 teams hebben meer ruimte nodig, waarbij de noodzaak van een extra trainingsveld zich steeds meer laat voelen. Het bestuur bekijkt nu samen met de technische commissie wat de mogelijkheden op de Bosrand zijn.
Harry Lantink, Tony Kleinjan en Jan Cees Kaas van de onderzoekscommissie gaven een uitgebreide toelichting op de plannen voor nieuwbouw van het clubhuis. "Er zijn de afgelopen tijd concrete stappen gemaakt en er resteren nog twee varianten'', zegt Nieboer. "Er kan op de huidige locatie of boven de huidige zittribune worden gebouwd. Een en ander hangt van het kostenplaatje en van de zelfwerkzaamheid en actiebereidheid van de leden af. In een later stadium zijn de leden weer aan zet om de uiteindelijke locatiekeuze te maken. De heldere presentatie van de plannen door de onderzoekscommissie vond een warm onthaal bij de leden. De mogelijkheid tot privatisering van het voetbalgedeelte van het sportcomplex De Bosrand wordt nader bekeken, evenals de optie om het aantal kleedkamers uit te breiden. De gemeente Twenterand is daarbij een gesprekspartner, zo maakte de onderzoekscommissie duidelijk.''

Trouwe Boys-leden werden gehuldigd tijdens de vergadering. Marinus Olthuis is 40 jaar Boys-lid en een zilveren jubileum is bereikt door de leden Christiaan Bos, Tom Heideman, Rick Lantink, Herbert Mazenier en Rick Schuurhuis. De huldiging ging gepaard met een attentie en een bos bloemen. Jannette Heideman en Anneke Schrijver werden in de bloemen gezet vanwege hun grote inzet voor de realisatie van de nieuwe outfit voor alle teams van de Boys voor de komende seizoenen.        

Meer berichten